Logotransparent.png

Perustietoa

Koulussamme voit opiskella lukion oppimääriä ja suorittaa ylioppilastutkinnon.
Iltakurssien oppitunnit ovat arki-iltaisin maanantaista perjantaihin. Lisäksi
järjestetaan etäkursseja, joilla on vähemmän lähiopetusta. Niiden oppitunnit ovat
yleensä perjantaisin Tikkurilan toimipaikassa.

Aineopiskelijoita on koulussa kahdentyyppisiä: muiden oppilaitosten opiskelijat
voivat täydentää opinto-ohjelmaansa aikuislukion kursseilla. Myös yksittäisten
aineiden opiskelu on mahdollista. Tiedusteluihin vastataan koulun toimistoissa ja
opinto-ohjaajan vastaanotolla.

Aikuislukiolla on lisäksi laajaa yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa Varian
ja Mercurian kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden kurssien järjestelyissä.

Oppituntien kellonajat iltakursseilla

Oppitunnin pituus iltaisin 80 min
Kurssi make1 maanantai ja keskiviikko 17.00-18.25
Kurssi make2 maanantai ja keskiviikko 18.35-20.00
Kurssi tito1 tiistai ja torstai 17.00-18.25
Kurssi tito2 tiistai ja torstai 18.35-20.00

Voit ladata kurssitarjottimen oheisesta sivupalkista tai hakea paperiversion koulun toimistosta. Löydät kurssitarjottimesta kullakin make- ja titopalkilla järjestettävät kurssit jaksokohtaisesti.


Oppituntien kellonajat etäkurssien lähiopetuksessa

Opetus on suurimmalta osaltaan järjestetty perjantai-iltaisin, joko 40 minuutin tai
80 minuutin mittaisina oppitunteina. Kullakin etäkurssilla on lähiopetusta neljä
kertaa. Jakson alkaessa ja päättyessä on yksi tunti, niiden välisenä aikana kaksi
pitempää kaksoistuntia.
Lähiopetustuntien kellonajat ovat jakson alkaessa ja päättyessä
Kurssi A 17.00-17.40,
Kurssi B 17.50-18.30
Kurssi C 18.40-19.20
Kaksoistuntien ajat ovat klo 17.00-18.20 ja 18.35-19.55.
Eri etäkurssien lähiopetustuntien sijoittelussa viidelle opetuspäivälle käytetään
seuraavaa kaaviota:

1 2 3 4 5
ABC AB CA BC ABC

Esimerkiksi ensimmäisellä opetuskerralla on A-, B- ja C-kurssien lähiopetusta, kolmannella kerralla ensin C-kurssin kaksoistunti ja sitten A-kurssin. Opettaja jakaa tarkan etäkurssisuunnitelman ensimmäisellä lähiopetuskerralla tai tarvittaessa esim. sähköpostitse, joten toisaalta tuntijärjestystä ei ole välttämätöntä ymmärtää.

Opintosuunnitelmaa laadittaessa on huomattava, että kurssitaulukossa ovat
samanaikaisesti opetettavat kurssit samalla vaakarivillä. Jakson lukujärjestykseen
voi ottaa yhden kurssin kultakin vaakariviltä sekä iltakurssien että etäkurssien osalta.
Kokeet alkavat jakson koepäivinä aina klo 17.00 kurssin oppituntien ajasta
riippumatta. Palautuspäivälle on oma aikataulunsa jakson lukujärjestyksessä.