Logotransparent.png

Opinto-ohjaus

Oppilaanohjausta järjestetään hajautetusti koko koulun käymisen aikana ohjaustuntien ja
tiedotustilaisuuksien muodossa. Oppilaanohjaukseen sisältyy monenlaista asiaa:
koulunkäyntiin liittyvät asiat ja toisaalta tarvittaessa uransuunnitteluun ja jatkoopintomahdollisuuksiin
liittyvät seikat. Oppilaanohjauksen aiheista esimerkkeinä
vaikkapa seuraavia: opiskelu iltakoulussa, opetusjärjestelyt, arvostelu, opiskelutekniikkaa:
miten luen, teen tehtäviä, valmistaudun kokeeseen jne.; ylioppilaskirjoitukset:
ainevalinnat, järjestelyt, ilmoittautumiset; jatko-opiskelumahdollisuudet iltakoulun
jälkeen, työvoimahallinnon palvelut.


Oppilaanohjaukseen sisältyy myös henkilökohtaisia vastaanottoja. Niihin on mahdollisuus
pitkin lukuvuotta missä tahansa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä tai pulmissa,
vaikkapa jatko-opintomahdollisuuksien selvittelemiseksi. Opintojen alussa täytyy
kaikkien muissa kouluissa aiemmin vastaavia kursseja opiskelleiden sopia
opintosuunnitelmastaan opinto-ohjaajan kanssa kurssien vastaavuuden ja lukujärjestyksen
selvittämiseksi.


Opinto-ohjaaja Kai Rantalainen on tavattavissa ilmoitustaululla olevan aikataulun mukaan
sekä numerossa 050-3042075. Älä epäröi kääntyä opinto-ohjaajan puoleen kaikissa
opintoihin liittyvissä pulmissa. Neuvotella kannattaa myös silloin kun opinnot eivät
tunnu etenevän, mikä usein jossain opintojen vaiheessa tapahtuu osana normaalia
opiskeluprosessia.