Logotransparent.png


Kirjalista

Seuraavaksi on lueteltuna oppiaineittain kursseilla tarvittavat kirjat. Mikäli on jotain epäselvää, voit aina lähestyä aineenopettajia koulussa tai sähköpostitse. Kursseilla käytetään ensisijaisesti uusimpia painoksia kirjoista, mutta kannattaa tiedustella vanhojen painosten käyttökelpoisuutta.

Uuden opetussuunnitelman kirjoja ovat lukuvuonna 2016-2017 1. vuoden opiskelijoille tarkoitettujen kurssien käyttämät kirjat, vanhan tutkintosuunnitelman mukaisilla kirjoilla mennään muiden kurssien osalta.

Äidinkieli

UUSI OPS: JUKOLA Tekstioppi (SanomaPRO) ja JUKOLA 1-5 kurssikohtaiset tehtävävihot

Vanha OPS: SÄRMÄ. Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava). EI SÄRMÄ-opiskeluvihkoja.

Suomi toisena kielenä

Oppimateriaali opettajalta.

Englanti (A-kieli)

UUSI OPS: Kurssit 1-3 On Track (SanomaPRO) HUOM! Varialaisilla KURSSI 3: Profiles 3 (SanomaPRO)

VANHA OPS: Kurssit 1-8: Elovaara, Ikonen, ym. : Profiles 1-8 (ei erillistä kielioppia)
Kurssi 15: Benmergui, Lampinen ym.: Culture Café 8 + Grammar Rules

Ruotsi (B1-kieli)

Lukuvuoden 2016-2017 kurssikirjat:
 
RUB0 ei kirjaa
RUB1 Precis 1 SanomaPRO (Uusi OPS)
RUB 2 Precis 2 SanomaPRO (Uusi OPS)
RUB3 Galleri 3 Otava
RUB4 Galleri 4 Otava
RUB5 Galleri 5 Otava
RUB6 Galleri 6 Otava
RUB7 Galleri 7 Otava
RUB Abi ei kirjaa

 

Espanja (B3-kieli)

Kautto, Laine, Lehmussaari: Entre Amigos, teksti- ja työkirja (SanomaPRO)

Matematiikka (lyhyt oppimäärä)

UUSI OPS: Kurssi 1: MAY1 Luvut ja lukujonot (Otava)
Kurssit 2-3: Huippu (Otava)


VANHA OPS:
Kurssit 4-6: Etelämäki, Hellsten, Hirvonen, Nieminen: Summa 4-6, (Edita)
Kertauskurssi: Summa Kertauskirja

Fysiikka

UUSI OPS: Kurssi 1: Lehto, Havukainen, jne. : Fysiikka 1 (SanomaPRO)
Kurssi 2: Hatakka, Saari, Sirviö, jne. : Physica 2, uusin painos (SanomaPRO)

Kemia

Kurssi 1:  Mooli 1  (Otava)

Biologia

UUSI OPS: Kurssi 1: BIOS1, Elämä ja Evoluutio BI1 (SanomaPRO)

VANHA OPS:

Kurssi 2: Kokkonen ym.: Lukion Biologia, Solu ja perinnöllisyys (Otava)
Kurssi 3: Kokkonen ym.: Lukion biologia, Ympäristöekologia (Otava)
Kurssi 4: Kokkonen ym.: Lukion biologia, Ihmisen biologia (Otava)
Kurssi 5: Kokkonen ym.: Lukion biologia, Bioteknologia (Otava)

Maantiede

UUSI OPS: Kurssi 1: Anttila-Muilu ym.: GEOS 1, Maailma muutoksessa (SanomaPRO)

VANHA OPS:

Kurssi 2: Anttila-Muilu ym.: GEOS 2, Yhteinen maailma
Kurssi 3: Anttila-Muilu ym.: GEOS 3, Haasteiden maailma
Kurssi 4: Anttila-Muilu ym.: GEOS 4, Aluetutkimus

Filosofia

UUSI OPS: Kurssi 1: Hirvonen & Nyyssönen: Argumentti 1, Johdatus filosofiseen ajatteluun (Sanomapro)

VANHA OPS:

Kurssi 2: Airaksinen & Lampi: Lukion filosofia 2, Etiikka
Kurssi 3: Airaksinen&Lampi: Lukion filosofia 3, Tieto, tiede ja todellisuus
Kurssi 4: Hallamaa ym.: Yhteiskunnan Odysseia

Terveystieto

Kurssikirjoina: Reinikkala, Fogelholm ym. Terve! Lukion terveystieto, kirjat 1, 2 ja 3, SanomaPRO, 9. uudistettu painos, kursseilla tarvitaan oma tietokone/laptop

Uskonto

Kurssi 1: Uusi Arkki, 2016 painos

Elämänkatsomustieto

Suoritetaan itsenäisesti tai korvataan Filosofian 2-kurssilla

Historia

Uusi OPS: Kurssi 1: Kohi, Palo, ym. : FORUM 1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (Otava)

Vanha OPS:

Kurssi 2: Kaikkien aikojen historia 3, kansainväliset suhteet, Edita
Kurssi 3: Kaikkien aikojen historia 4, Suomen historian käännekohtia, Edita
Kurssi 4: Kaikkien aikojen historia 1, Ihminen, ympäristö ja kulttuuri, Edita
Kurssi 5: Suomi esihistoriasta autonomian aikaan, Ahtiainen, Aromaa ym.: Suomen varhaishistorian aikakirja
Kurssi 6: Kulttuurien kohtaaminen, Ahtiainen, Aromaa ym.: Maailmankulttuurien aikakirja

Yhteiskuntaoppi

Uusi OPS: Kurssi 1: Kohi, Liuskari, ym. : FORUM 1, Suomalainen yhteiskunta (Otava)
Vanha OPS: Kurssi 2: Taloustieto, Arola, Aromaa ym.: Kansalainen ja talous

Psykologia

Uusi OPS: Kurssi 1: Lukion psykologia Kurssi 1 (Opintoverkko)
HUOM! 1-kurssilla ei kirjaa avauskerralla tarvita - saat kurssin alussa tarkemmat tiedot vaihtoehtoisista materiaaleista!

Vanha OPS: Kurssi 2: Useita vaihtoehtoja kurssikirjaksi (avauskerralla infotaan tarkemmmin), jokin seuraavista:
Psykologian verkot: käsikirja/ Harri Peltomaa ym. (Opintoverkko)
Psyyke: Psykologian käsikirja/ Anneli Vilkko-Riihelä (WSOY/SanomaPRO)
Psykologia: Lukion kertauskirja/ Anneli Vilkko-Riihelä (WSOY/SanomaPRO)
Psyyke: Kertaajan opas (SanomaPRO)