Logotransparent.png

Aineopiskelu

Tervetuloa aineopiskelijaksi kouluumme! Lukiotutkintoa tavoittelematon opiskelija, esim. valmiuksia ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin hakeva, on aineopiskelija. Tutkintotavoitteisista opiskelijoista poiketen aineopiskelu on maksullista. Aineopiskelijan yksittäisen kurssin maksu on 45€, kuitenkin enintään 135€/lukuvuosi. Muissa toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevilta yksittäisten kurssien suorittajilta ei maksua peritä.

Jos olet lukion jo suorittanut ja haluat täydentää tutkintoasi tai korottaa jo suoritettuja kursseja, voit tulla meille aineopiskelijaksi. Saat tällöin erillisen todistuksen meillä suoritetuista kursseista ja niiden arvosanoista. Voit myös esimerkiksi laajentaa opiskelemasi lyhyen kielen pitkäksi tai yrittää korottaa lukion päästötodistuksen keskiarvoa, vaihtoehtoja on monenlaisia.

Kysy lisää koulujen toimistoista lukiosihteeriltä tai opinto-ohjaajaltamme!