Logotransparent.png

Koulutustarjonta

Koko lukion suorittaminen

Koko lukion voi alusta alkaen suorittaa noin kolmessa vuodessa. Tällöin aikuisten opetussuunnitelman mukaisesti suoritetaan 44 kurssia. Nämä koostuvat pakollista aineista ja riittävästä määrästä valinnaisaineita ja syventäviä kursseja.

Alle 18-vuotiaana aloittamaan hyväksytyt joutuvat hankkimaan koulun ulkopuolelta neljä kurssia ryhmästä liikunta, terveystieto, kuvaamataito ja musiikki, eli heille kurssimäärä on 48.

Moni tulee aikuislukioon opiskeltuaan jo päivälukiossa. Tällöin suoritetut kurssit hyväksiluetaan ja sovitetaan aikuisten opetussuunnitelmaan ja määritellään mitä aikuislukiossa vielä tulee suorittaa.

Opinto-ohjaajan vastaanotolla laaditaan kullekin oma opiskelusuunnitelma.

Tyttojapoika.jpg

Työajat

Opiskelu tapahtuu maanantaista torstaihin iltaisin kello 17-20. Yhtenä iltana opiskellaan normaalisti kahta ainetta kaksoistunneilla. Opiskeluvuosi koostuu viidestä jaksosta, joista kullakin on yleensä neljä suoritettavaa kurssia kaksi kurssia illassa vuoropäivin, eli maanantai-keskiviikko ykkös- ja kakkostunnit (= kurssitarjottimella ma/ke 1 ja 2) ja vastaavasti tiistai-torstai tunnit (=ti/to 1 ja 2).

Joitain aineita on tarjolla myös perjantaisin neljä kertaa jaksossa kokoontuvina etäkursseina. Aikuislukiossa kirjoilla oleva voi suorittaa kursseja myös sähköisesti Sotungin etälukiossa.

Aineopiskelu

Aikuislukiossa voi myös opiskella yksittäisiä aineita, joiden suorituksesta saa erillisen todistuksen. Aineopiskelija joutuu maksamaan 45e kurssilta, kuitenkin enintään 135e lukuvuodessa. Toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevilta yksittäisten kurssien suorittajilta ei maksua peritä.

Ylioppilastutkinto ammatillisen tutkinnon pohjalta

Ammatillisen tutkinnon suorittanut on oikeutettu osallistumaan ylioppilastutkintoon. Käytännössä yo-kokeeseen aikova ohjataan suorittamaan tarpeelliseksi katsottu määrä kirjoitusaineiden kursseja. Lukion koko oppimäärää ei siis vaadita ellei opiskelija tarvitse lukion päästötodistusta jatko-opiskeluaan varten.

Kaksoistutkinto-opiskelu

Vantaan aikuislukio järjestää Kauppiaitten kauppaopiston ja Varian ammattioppilaitoksen kanssa ammattitutkinto/ylioppilastutkinto-yhdistelmäopiskelijoiden lukio-opinnot.

Tunnit pidetään päiväsaikaan ja ryhmät muodostuvat ammattioppilaitosten kautta.